Solicitare oferte personal de specialitate (avocati)


Solicitare oferte personal de specialitate (avocati)

Firma: LUBE TRADING SRL
Data: 27.09.2022
Dosar: 1242/30/2022

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (avocati) în vederea recuperarii creantelor societății  LUBE TRADING  SRL. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, în intervalul 27.09.2022 – 03.10.2022. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus sau la nr. de tel.: 0356466445.