SC 1 IUNIE S.A.


SC 1 IUNIE S.A.

Data: 07.12.2022
Dosar: 6607/30/2006

Licitatie:

MBS INSOLV CONSULT SPRL și CASA DE INSOLVENTĂ RAVA SPRL-lichidator judiciar in parteneriat al debitoarei 1 IUNIE SA Timisoara-in faliment, vand prin licitatie publica bunuri mobile de natura utilajelor si instalatiilor proprietatea debitoarei SC 1 IUNIE SA Timisoara.

Licitatia va avea loc in data 14.12.2022 ora 13, cu pret de pornire rezultat de 50% din evaluare.

Pentru bunurile neadjudecate licitatia se va relua in data de 21.12.2022 ora 13, respectiv 11.01.2023 ora 13, la aceleasi preturi de pornire.

Informatii detaliate privind bunurile mobile si pret, precum si conditiile de participare la licitatie pot fi obtinute prin achizitionarea regulamentului de vanzare (100 lei+TVA) de la sediul MBS INSOLV CONSULT.

Licitațiile vor avea loc la sediul  MBS INSOLV CONSULT, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7 ap. 4/A/I, Timisoara.

Bunurile mobile pot fi vizualizate la sediul debitoarei 1 IUNIE SA din Timisoara, str. Penes Curcanul nr.6. cu o programare prealabila.

Ofertantii trebuie sa achite in contul bancar pus la dispozitie, la cerere, o garantie de 10% din valoarea bunurilor cu tva, avand obligatia de a trasmite dovada depunerii garantiei catre lichidator, precum si cererea de participare la licitatie, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a participa la licitatie.

Pentru mai multe detalii si informatii 0784292287 / 0356.466.445, e-mail: office@lichidari-judiciare.ro