SC 1 IUNIE SA


SC 1 IUNIE SA

Data: 07.03.2022
Dosar: 6607/30/2006

Licitatie:

MBS INSOLV CONSULT SPRL și CASA DE INSOLVENTĂ RAVA SPRL-lichidator judiciar in parteneriat al debitoarei 1 IUNIE SA Timisoara-in faliment, vand prin licitatie publica cu strigare bunuri mobile proprietatea debitoarei SC 1 IUNIE SA Timisoara.

Licitatia va avea loc in data 11.03.2022 ora 12, cu pret de pornire rezultat de 60% din evaluare.

Pentru bunurile neadjudecate licitatia se va relua in data de 18.03.2022 ora 12, respectiv 25.03.2022 ora 12, la aceleasi preturi de pornire.

Informatii detaliate privind bunurile mobile si pret, precum si conditiile de participare la licitatie pot fi obtinute prin achizitionarea regulamentului de vanzare (100 lei+TVA) de la sediul MBS INSOLV CONSULT din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr.7 ap.4/A/1, nr. de telefon: 0356/ 466.445, adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro

Licitațiile vor avea loc la sediul  MBS INSOLV CONSULT, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7 ap. 4/A/I, Timisoara.

Bunurile mobile pot fi vizualizate la sediul debitoarei 1 IUNIE SA din Timisoara, str. Penes Curcanul nr.6. cu o programare prealabila.

Potenţialii cumpărători/ofertanţi, care îşi manifestă interesul de a cumpăra la licitaţie bunurile, sunt obligaţi să depună o garanţie de 10% din valoarea acestora, aferenta fiecarei licitatii, cu minim 24 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei, cu depunerea dovezii de plata la sediul MBS INSOLV CONSULT.