SC BIADORISA SRL


SC BIADORISA SRL

Data: 06.12.2021
Dosar: 1451/30/2014

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC BIADORISA  SRL– in faliment, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil situat in localitatea Racovita,  jud. Timis la pretul de 209.943 lei reprezentand 100% din valoarea de vanzare de piata.

Licitatiile vor avea loc in 08.12.2021, 15.12.2021 si 22.12.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Pas de licitatie 1.000 de lei.

Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, cu cel putin o zi inaintea licitatiei. Garantia se va achita in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. Informatii la tel. 0356466445.