SC CONSTRUCT MIR 2002 SRL


SC CONSTRUCT MIR 2002 SRL

Data: 22.06.2021
Dosar: 4415/30/2018

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC CONSTRUCT MIR 2002 SRL, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil situat in localitatea Peciu Nou, jud. Timis, inscris in CF 401240 Peciu Nou, constand in cota 54061/55761 parti din teren si cota 21604/22304 parti din constructii, cu pret de pornire de 386.000 lei+TVA. Licitatiile vor avea loc in 24.06.2021, 01.07.2021 si 08.07.2021, ora 11:00, la biroul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis.

Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitatie, cu cel putin o zi inaintea licitatiei. Garantia se va achita in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. Informatii la tel. 0745302680