SC GRUP MIR SRL


SC GRUP MIR SRL

Data: 29.01.2024
Dosar: 4414/30/2018

Licitatie:

SCP M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GRUP MIR SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în Timișoara, jud. Timiș, înscris în CF 421251 Timișoara, constând din teren intravilan în suprafață de 576 mp, cu preț de pornire de 368.064 lei + TVA. Prima licitație va avea loc în data de 02.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. În cazul nevalorificării, licitația va fi reluată în 09.02.2024 și 16.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar.

Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației și în același termen să pună la dispoziția lichidatorului judiciar dovada de plată a garanției, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a participa la licitație. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, al cărui IBAN poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații suplimentare la tel.: 0356466445 sau la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro