SC GRUP MIR SRL

DATĂ: 29.01.2024
DOSAR: 4414/30/2018

SCP M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GRUP MIR SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în Timișoara, jud. Timiș, înscris în CF 421251 Timișoara, constând din teren intravilan în suprafață de 576 mp, cu preț de pornire de 368.064 lei + TVA. Prima licitație va avea loc în data de 02.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. În cazul nevalorificării, licitația va fi reluată în 09.02.2024 și 16.02.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar.

Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației și în același termen să pună la dispoziția lichidatorului judiciar dovada de plată a garanției, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a participa la licitație. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, al cărui IBAN poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații suplimentare la tel.: 0356466445 sau la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680