SC POMPEI IZVORUL SRL


SC POMPEI IZVORUL SRL

Data: 16.03.2022
Dosar: 909/115/2017

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC POMPEI IZVORUL SRL, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil constand in spatiu comercial in suprafata construita de 51 mp, situat Anina, str. Vanatorilor, nr. 2, ap. IV, jud. Caras-Severin, cu pret de pornire de 20.000 lei, fara TVA. Prima licitatie va avea loc in data de 24.03.2022, ora 13:00. In caz de nevalorificare a bunului, licitatia va fi reluata in 31.03.2022, 07.04.2022 si 14.04.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, cu cel putin o zi inaintea licitatiei. Pretul caietelor de sarcini + a regulamentelor de vanzare: 200 lei + TVA. Garantia precum si contravaloarea caietelor de sarcini + a regulamentelor de vanzare vor fi achitate in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. Informatii la tel. 0356/466.445.