SC RO ALTO GRADIMENTO SRL


SC RO ALTO GRADIMENTO SRL

Data: 09.05.2022
Dosar: 2506/30/2014

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, anunta vanzarea prin licitatie publica a urmatoarelor bunuri:

– stoc marfa, pretul de pornire 43.688 lei + TVA (detalii la cerere).

Licitatiile vor avea loc in 10.05.2022, 17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022 ora 12:00, la biroul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea cu tva a bunurilor pe care doresc sa le cumpere, cu cel putin 1 zi inaintea licitatiei si in acelasi termen sa puna la dispozitia lichidatorului judiciar dovada de plata a garantiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a participa la licitatie. Garantia va fi achitata in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. In cazul neplatii pretului garantia se pierde. Informatii la tel. 0356/466.445 sau la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro