SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL

DATĂ: 05.05.2023
DOSAR: 9400/30/2015

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL- in faliment, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil situat in Mun. Timisoara, str. Grigore Alexandrescu, jud. Timis la pretul de 1.388,000 lei reprezentand 50% din valoarea de vanzare fortata. Licitatiile vor avea loc in 10.05.2023 si 17.05.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Pas de licitatie 5.000 de lei. Ofertantii trebuie sa achite in contul bancar pus la dispozitie, la cerere, o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, avand obligatia de a trasmite cererea de inscriere la licitatie impreuna cu dovada depunerii garantiei catre lichidator, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a participa la licitatie.. Informatii la tel. 0356466445, 0784292287.

Nota de informare:

  • 150 mp din cladire sunt construiti pe parcela de teren vecina;
  • Asupra imobilului este notata masura sechestrului asigurator penal.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680