Servicii

SERVICII OFERITE IN CADRUL SCP MBS Insolv Consult SPRL

• consultanta pentru persoane aflate In difcultate financiara, respectiv: societatilor comerciale,
societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor agricole, grupurilor de interes economic si
altor persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;
• reorganizare judiciara (plus intocmire Plan de reorganizare);
• administrare judiciara;
• lichidare voluntara (prin oficiul registrului comertului);
• lichidare judiciara;
• faliment;
• vanzari bunuri mobile/imobile prin negociere directa
si prin licitatie sau o combinatie a celor doua;
• lichidare asociatii si fundatii potrivit O.G. 26/2000.