SMD MEAT COMPANY SRL

DATĂ: 11.05.2022
DOSAR: 9400/30/2015

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL- in faliment, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil situat in Mun. Timisoara, str. Grigore Alexandrescu, jud. Timis la pretul de 1.388,000 lei reprezentand 50% din valoarea de vanzare fortata. Licitatiile vor avea loc in 18.05.2022, 25.05.2022 si 30.05.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Pas de licitatie 5.000 de lei. Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, cu cel putin o zi inaintea licitatiei. Garantia se va achita in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. Informatii la tel. 0356466445, 0784292287.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680