Solicitare oferte servicii de contabilitate


Solicitare oferte servicii de contabilitate

Firma: SC BREATHLESS BY AM SRL
Data: 28.10.2021
Dosar: 3823/30/2021

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu biroul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate in vederea asigurarii serviciilor de contabilitate lunara a  societatii SC BREATHLESS BY AM SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 01.11.2021 – 12.11.2021. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de mail indicata mai sus.