Solicitare oferte de evaluare


Solicitare oferte de evaluare

Firma: SC LOVRINTIM SRL
Data: 29.06.2021
Dosar: 905/30/2020

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu biroul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate in vederea evaluarii bunurilor mobile aflate in proprietatea societatii LOVRINTIM SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa subscrisei sau pe e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 30.06.2021 – 07.07.2021. Informatii suplimentare referitoare la bunurile ce necesita a fi evaluate, pot fi obtinute la adresa de mail indicata mai sus, sau la nr. de tel.: 0356466445.