Solicitare oferte de evaluare


Solicitare oferte de evaluare

Firma: SC BIADORISA SRL
Data: 27.09.2021
Dosar: 1451/30/2014

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 85/2006, angajez personal de specialitate in vederea evaluarii bunului imobil aflat in proprietatea societatii SC BIADORISA SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa subscrisei sau pe e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 27.09.2021 – 01.10.2021. Informatii suplimentare referitoare la bunul ce necesita a fi evaluat pot fi obtinute la adresa de mail indicata mai sus, sau la nr. de tel.: 0356466445.