Solicitare oferte de evaluare


Solicitare oferte de evaluare

Firma: SC FAMILY SHOES COMPANY SRL
Data: 19.10.2021
Dosar: 2821/30/2019

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu biroul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate in vederea evaluarii bunurilor mobile existente in proprietatea societatii FAMILY SHOES COMPANY SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 19.10.2021 – 29.10.2021. Informatii suplimentare referitoare la bunurile ce necesita a fi evaluate pot fi obtinute la adresa de mail indicata mai sus.