Solicitare oferte de evaluare


Solicitare oferte de evaluare

Firma: SC STEELWORKERS SRL
Data: 04.11.2021
Dosar: 4005/30/2021

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 85/2014, angajez personal de specialitate in vederea evaluării bunului imobil si a bunurilor mobile aflate in proprietatea societatii SC STEELWORKERS SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa subscrisei sau pe e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 04.11.2021 – 12.11.2021. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de mail indicata mai sus, sau la nr. de tel.: 0356466445.