Solicitare oferte de servicii contabile


Solicitare oferte de servicii contabile

Firma: SC SMD MEAT COMPANY SRL
Data: 19.04.2021
Dosar: 9400/30/2015

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu biroul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap.4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de art.61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate in vederea asigurarii serviciilor de contabilitate lunara a debitoarei SC SMD MEAT COMPNAY SRL– in faliment, dosar nr.9400/30/2015.

Ofertele pot fi trimise pe adresa lichidatorului judiciar sau pe e-mail:office@lichidari-judiciare.ro, pana la data de 29.04.2021