Solicitare oferte servicii avocațiale

FIRMĂ: SC REM BUSINESS SERVICE SRL
DATĂ: 13.11.2023
DOSAR: 4512/30/2022

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (servicii avocatiale) în vederea recuperarii creantelor societății REM BUSINESS SERVICE (cont 461 – debitori diversi: creanta in valoare de 23.729,91 lei).
Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, începând cu data de 13.11.2023 și până cel târziu în data de 24.11.2023, ora 14:00.. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus sau la nr. de tel.: 0356466445 , 0784292287.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680