Solicitare oferte servicii avocațiale


Solicitare oferte servicii avocațiale

Firma: SC REM BUSINESS SERVICE SRL
Data: 13.11.2023
Dosar: 4512/30/2022

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (servicii avocatiale) în vederea recuperarii creantelor societății REM BUSINESS SERVICE (cont 461 – debitori diversi: creanta in valoare de 23.729,91 lei).
Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, începând cu data de 13.11.2023 și până cel târziu în data de 24.11.2023, ora 14:00.. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus sau la nr. de tel.: 0356466445 , 0784292287.