Solicitare oferte servicii de arhivare


Solicitare oferte servicii de arhivare

Firma: SC 1 IUNIE S.A.
Data: 24.03.2023
Dosar: 6607/30/2006

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 23 din Legea 85/2006, angajez personal de specialitate în vederea preluării-păstrării-depozitării arhivei societatii SC 1 IUNIE SA. Ofertele pot fi depuse la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro, în intervalul 24.03.2023 – 30.03.2023. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail indicata mai sus.