Solicitare oferte servicii de contabilitate


Solicitare oferte servicii de contabilitate

Firma: SC CMT BUILDING 2014 SRL
Data: 06.10.2023
Dosar: 2675/30/2023

Informatii:

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya, nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate în vederea asigurării serviciilor de contabilitate lunară a societății CMT BUILDING 2014 SRL – în insolvență. Ofertele pot fi depuse la adresa de email: office@lichidari-judiciare.ro, în intervalul 06.10.2023 – 13.10.2023. Eventuale informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email indicată mai sus.