Solicitare oferte servicii de evaluare

FIRMĂ: SC EURO-FOREST SRL
DATĂ: 09.11.2023
DOSAR: 2599/30/2023

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (evaluatori autorizați ANEVAR) în vederea evaluării bunurilor existente în proprietatea societății EURO-FOREST SRL- în insolventă, cu sediul în Loc. Lugoj, Aleea Pinilor nr.7, sc.D, et.1, ap.6, jud. Timiș, având CUI 15113709 și număr de înmatriculare la ORC J35/1/2003. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, începând cu data de 09.11.2023 și până cel târziu în data de 21.11.2023, ora 16:00. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680