Solicitare oferte servicii expertiza tehnica in constructii


Solicitare oferte servicii expertiza tehnica in constructii

Firma: SC SMD MEAT COMPANY SRL
Data: 12.01.2021
Dosar: 9400/30/2015

Informatii:

MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul in Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr.7, ap.19, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr.85/2014, solicitam depunerea ofertelor in vederea asigurarii serviciilor unui Expert Tehnic in Constructii, autorizat MLPAT, in vederea expertizarii imobilului apartinand SC SMD Meat Company SRL- in faliment, dosar nr.9400/30/2015 cu oferirea variantelor de demolare posibile a unei parti din aceasta, fara a afecta structura cladirilor ramase.

Ofertele cuprinzand pretul raportului de expertiza si teremenul de predare al acestuia pot fi trimise la biroul lichidatorului judiciar sau pe e-mail:office@lichidari-judiciare.ro, pana la data de 22.01.2021