Profesionalism si solutii adaptate pentru fiecare provocare!

Despre noi

M.B.S. INSOLV CONSULT SPRL

Suntem certificați de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (certificat nr. RFO II-0509), echipa noastră fiind formată dintr-un colectiv de 4 practicieni în insolvență, având o experiență de peste 14 ani in domeniul insolvenței și deține calificarea și expertiza necesară pentru administrarea procedurilor de insolvență/faliment la cele mai înalte standarde de profesionalism. Expertiza în materie de insolvență se reflectă în administrarea a peste 500 de proceduri de insolvență de la începutul exercitării profesiei și în reinserția în circuitul civil a peste 20 de societăți comerciale.

M.B.S.

Serviciile noastre

Preinsolventa

Acordul de restructurare și concordatul preventiv reprezintă proceduri de prevenire a insolvenței, reglementate de Legea 85/2014, asistate de un practician în insolvență care:
- întocmește raportul privind starea de dificultate financiară a debitorului;
- elaborează sau asistă debitorul în întocmirea planului de restructurare;
- negociază cu creditorii aprobarea planului de restructurare;
- urmărește îndeplinirea planului de restructurare de către debitor.

Reorganizare

Procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor, în cadrul căreia, administratorul judiciar:
- Asistă debitoarea la întocmirea planului de reorganizare, sau după caz, întocmește planul de reorganizare;
- Asistă debitorul la negocierea aprobării planului de reorganizare propus;
- Supraveghează implementarea planului de reorganizare;
- După îndeplinirea obligațiilor prevăzute în plan, solicită judecătorului-sindic reinserția în circuitul economic.

Faliment

Procedura concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat, în cadrul căreia, lichidatorul judiciar:
- Inventariază bunurile din averea debitorului și facilitează evaluarea acestora;
- Valorifică bunurile din averea debitorului în acord cu cele stabilite de adunarea creditorilor;
- Distribuie creditorilor fondurile obținute din valorificarea bunurilor, ori asociaților, eventualul excedent;
- Solicită închiderea procedurii de faliment cu consecința radierii debitorului din evidențele registrului în care este înmatriculat.

Lichidare voluntara

conform Legii 31/1990

Procedura care se aplică societăților comerciale lipsite de datorii și care urmăresc radierea din evidențele registrului în care sunt înmatriculate, procedură în cadrul căreia, lichidatorul, după caz:
- Inventariază patrimoniul societății;
- Facilitează evaluarea bunurilor;
- Valorifică bunurile din patrimoniul societății;
- Întocmește raportul de lichidare care prevede repartizarea către asociați a fondurilor/bunurilor societății;
- Solicită închiderea procedurii cu consecința radierii societății din evidențele registrului în care este înmatriculat;
- Asigură trecerea bunurilor în proprietatea asociaților.

Lichidare voluntara

conform Ordonantei 26/2000

Procedura care se aplică asociațiilor și fundațiilor care urmăresc radierea din evidențele registrului în care sunt înmatriculate, procedură în cadrul căreia, lichidatorul, după caz:
- Inventariază bunurile asociației/fundației;
- Încasează creanțe și plătește creditorii;
- Facilitează transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării, către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător;
- Declară operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia sau fundaţia;
- Solicită radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Consultanta si Asistenta

Ne oferim suportul atât în vederea analizării oportunității de apelare la o procedură de prevenire a insolvenței, insolvență ori lichidare voluntară, cât și în vederea identificării soluțiilor potrivite în cadrul unor proceduri deja declanșate.

M.B.S.

Onorarii

Onorariul este determinat conform prevederilor Legii nr. 85/2014, completată de OUG nr. 85/2006. Acesta este calculat individual, având în vedere mai mulți factori, inclusiv dificultatea și amploarea cazului, termenul de finalizare, necesitatea deplasărilor și durata acestora.

Modalitatea de percepere a onorariilor variază în funcție de tipul serviciului. Pentru a primi o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați.

CONTACT

Suntem aici pentru a va oferi consultanta si asistenta

prin propunerea de strategii adaptate în materie de preinsolvență, reorganizare judiciară, faliment și lichidare voluntară.

M.B.S.

Articole

In ce conditii poate raspunde patrimonial fostul administrator statutar al societatii -in insolventa, daca nu preda documentele financiar-contabile practicianului in insolventa?

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680