Solicitare oferte de transport si depozitare bunuri mobile


Solicitare oferte de transport si depozitare bunuri mobile

Firma: SC STEELWORKERS SRL
Data: 08.11.2021
Dosar: 4005/20/2021

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 85/2014, angajez personal de specialitate  in vederea mutarii si depozitarii a bunurilor mobile aflate in proprietatea societatii SC STEELWORKERS SRL.

Ofertele pot fi depuse la adresa subscrisei sau pe e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 09.11.2021 – 22.11.2021. Informatii suplimentare referitoare pentru bunurile ce necesita a fi mutate si depozitate pot fi obtinute la adresa de mail indicata mai sus, sau la nr. de tel.: 0356466445.