Solicitare oferte personal de specialitate (avocati)


Solicitare oferte personal de specialitate (avocati)

Firma: SC REM BUSINESS SERVICE SRL
Data: 22.06.2023
Dosar: 4512/30/2022

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (avocati) în vederea recuperarii creantelor societății  REM BUSINESS SERVICE (SOLUTION TECH SRL, cu sediul in Italia, Vigonza Padova- creanta in valoare de 243.367,65 de lei; ENERGREEN SRL, cu sediul in Italia, Milano- creanta in valoare de 32.023,55 de lei).
Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, în intervalul 23.06.2023 – 30.06.2023. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus sau la nr. de tel.: 0356466445 , 0784292287.