Solicitare oferte personal de specialitate (avocati)

FIRMĂ: SC REM BUSINESS SERVICE SRL
DATĂ: 07.06.2023
DOSAR: 4512/30/2022

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (avocati) în vederea recuperarii creantelor societății  REM BUSINESS SERVICE (SOLUTION TECH SRL, cu sediul in Italia, Vigonza Padova- creanta in valoare de 243.367,65 de lei; ENERGREEN SRL, cu sediul in Italia, Milano- creanta in valoare de 32.023,55 de lei).
Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, în intervalul 07.06.2023 – 16.06.2023. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus sau la nr. de tel.: 0356466445 , 0784292287.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680