Solicitare oferte servicii avocațiale

FIRMĂ: SC CMT BUILDING 2014 SRL
DATĂ: 25.03.2024
DOSAR: 2675/30/2023

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya, nr. 7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate în vederea asigurării de servicii avocațiale în favoarea societății CMT BUILDING SRL – în reorganizare judiciară, pentru recuperarea unei creanțe în sumă de 341.019,50 lei. Ofertele pot fi depuse la adresa de email: office@lichidari-judiciare.ro, în intervalul 25.03.2024 – 29.03.2024. Eventuale informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email indicată mai sus.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680