Solicitare oferte servicii de arhivare


Solicitare oferte servicii de arhivare

Firma: SC PASTOREL SRL
Data: 14.04.2022
Dosar: 1642/30/2014

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 23 din Legea 85/2006, angajez personal de specialitate în vederea preluării-păstrării-depozitării arhivei societății PASTOREL SRL. Ofertele pot fi depuse la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro, în intervalul 14.04.2022 – 20.04.2022. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail indicata mai sus.