Solicitare oferte servicii de contabilitate


Solicitare oferte servicii de contabilitate

Firma: SC STEELWORKERS SRL
Data: 21.03.2022
Dosar: 4005/30/2021

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul in Timisoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timis, in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 85/2014, angajez personal de specialitate  in vederea asigurarii serviciilor de contabilitate lunara a debitoarei SC STEELWORKERS SRL

Ofertele pot fi depuse la adresa subscrisei sau pe e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, in intervalul 21.03.2022 – 25.03.2022. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail indicata mai sus, sau la nr. de tel.: 0356466445.