Solicitare oferte servicii de contabilitate


Solicitare oferte servicii de contabilitate

Firma: FAMILY SHOES COMPANY SRL
Data: 20.09.2022
Dosar: 2821/30/2019

Informatii:

Subscrisa MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu biroul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate în vederea asigurării serviciilor de contabilitate lunară a  societății FAMILY SHOES COMPANY SRL. Ofertele pot fi depuse la adresa de mail: office@lichidari-judiciare.ro, în intervalul 20.09.2022 – 27.09.2022. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail indicată mai sus.