Solicitare oferte servicii de evaluare


Solicitare oferte servicii de evaluare

Firma: SC DOMENIILE BANAT SRL
Data: 29.08.2022
Dosar: 100/30/2022

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (evaluatori autorizați) în vederea evaluării bunurilor mobile existente în proprietatea societății DOMENIILE BANAT SRL. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, în intervalul 29.08.2022 – 07.09.2022. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus.