Solicitare oferte servicii de evaluare


Solicitare oferte servicii de evaluare

Firma: SC GRUP MIR SRL
Data: 24.07.2023
Dosar: 4414/30/2018

Informatii:

Subscrisa, MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (evaluatori autorizați ANEVAR) în vederea evaluării bunurilor imobile aflate în averea societății GRUP MIR SRL. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, în intervalul 24.07.2023 – 28.07.2023, ora 11:00. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus, ori la numărul de telefon 0356466445.