Solicitare oferte servicii de evaluare


Solicitare oferte servicii de evaluare

Firma: SC CMT BUILDING 2014 SRL
Data: 28.09.2023
Dosar: 2675/30/2023

Informatii:

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de  Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (evaluatori autorizați ANEVAR) în vederea evaluării bunurilor existente în proprietatea societății CMT BUILDING 2014 SRL. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, începând cu data de 28.09.2023 și până cel târziu în data de 05.10.2023, ora 14:00. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus.