Solicitare oferte servicii de evaluare


Solicitare oferte servicii de evaluare

Firma: SC EURO-FOREST SRL
Data: 09.11.2023
Dosar: 2599/30/2023

Informatii:

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr.7, ap. 4/A/I, jud. Timiș, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014, angajez personal de specialitate (evaluatori autorizați ANEVAR) în vederea evaluării bunurilor existente în proprietatea societății EURO-FOREST SRL- în insolventă, cu sediul în Loc. Lugoj, Aleea Pinilor nr.7, sc.D, et.1, ap.6, jud. Timiș, având CUI 15113709 și număr de înmatriculare la ORC J35/1/2003. Ofertele pot fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro, ori pot fi depuse fizic, la sediul subscrisei precizat anterior, începând cu data de 09.11.2023 și până cel târziu în data de 21.11.2023, ora 16:00. Informații suplimentare referitoare la bunurile ce necesită a fi evaluate pot fi obținute la adresa de e-mail indicată mai sus.