CONSTRUCT MIR 2002 SRL


CONSTRUCT MIR 2002 SRL

Data: 22.11.2022
Dosar: 4415/30/2018

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății CONSTRUCT MIR 2002 SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș, înscris în CF 401240 Peciu Nou, constând în cota 54061/55761 părți din teren și cotă 21604/22304 părți din construcții, cu preț de pornire de 325.000 lei + TVA. Licitațiile vor avea loc în 25.11.2022, 09.12.2022 si 16.12.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, ce poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații la tel. 0745302680.