CONSTRUCT MIR 2002 SRL

DATĂ: 22.11.2022
DOSAR: 4415/30/2018

M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății CONSTRUCT MIR 2002 SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș, înscris în CF 401240 Peciu Nou, constând în cota 54061/55761 părți din teren și cotă 21604/22304 părți din construcții, cu preț de pornire de 325.000 lei + TVA. Licitațiile vor avea loc în 25.11.2022, 09.12.2022 si 16.12.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, ce poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații la tel. 0745302680.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680