Serviciile Noastre

înființare/dizolvare societăți comerciale;

 • schimbare formă juridică;
 • redactare/modificare act constitutiv și/sau statut;
 • înființare puncte de lucru, filiale, reprezentanțe;
 • reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului;
 • redactare contracte;
 • redactare declarații, cereri, și atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor solicitate de Registrul Comerțului pentru înmatricularea unei societăți;
 • numire/revocare administratori;
 • schimbare denumire;
 • majorare/diminuare capital social;
 • modificare/completare obiect de activitate;
 • redactare convocatoare AGA și hotărâri AGA, precum si înregistrare acestor hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului;
 • asistență și reprezentare în recuperarea de creanțe;
 • asistență și reprezentare în litigii;
 • consultanță și reprezentare în favoarea societăților aflate în stare de insolvență/faliment;
 • consultanță și reprezentare în vederea recuperării creanțelor de către creditorii societăților aflate în stare de insolvență/faliment;
 • asistență juridică în tranzacțiile imobiliare.
 • redactare/modificare act constitutiv și/sau statut asociații și fundații;
 •  înființare asociații și fundații;
 • redactare și depunere de plângeri/contestații prealabile în fața autorităților/instituțiilor publice;
 • redactare și susținere plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor;
 • asistență și reprezentare juridică în fața instituțiilor publice/instanțelor de judecată;
 • redactare și susținere a acțiunilor în anularea deciziilor de impunere;
 • redactare și susținere a acțiunilor în anularea hotărârilor administrative;
 • acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ;
 • acțiuni îndreptate împotriva refuzului nejustificat al autorităților publice de a soluționa o cerere;
 • asistență și reprezentare juridică în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești.
 • asistență și reprezentare la încheierea contractelor de credit și a celor care au ca obiect constituirea garanțiilor aferente;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de refinanțare a creditelor;
 • asistență și reprezentare în procedura de dare în plată a unui imobil care constituie obiectul unei garanții aferente unui credit;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită a bunurilor imobile, inițiate de instituțiile bancare;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de rambursare la termen/anticipată a creditelor.
 • redactare contracte individuale/colective de muncă;
 • redactare acte adiționale la contracte individuale/colective de muncă;
 • redactare decizii ale organelor de conducere;
 • redactare Regulamente de Ordine Interioară;
 • redactare fișe post;
 • redactare documentații aferente încetării contractelor individuale de muncă;
 • asistență juridică cu privire la încheierea de acorduri între salariați și angajatori:
 • asistență și reprezentare în litigii de muncă/ proceduri necontencioase;
 • contestații împotriva deciziilor de sancționare/de concediere;
 • asistență în renegocierea contractelor individuale de muncă;
 • mediere și conciliere a părților implicate în divergențe de muncă;
 • consultanță pe probleme de dreptul muncii.
 • asistență și reprezentare creditori/debitori în faza de executare silită;
 • redactare cerere de executare silită;
 • reprezentare creditori/debitori în relație cu executorii judecătorești;
 • redactare și susținere a contestațiilor îndreptate împotriva executărilor silite ori a actelor de executare;
 • asistență și reprezentare în negocierile dintre părțile implicate în executarea silită;
 • redactare acorduri de plată și tranzacții.

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680