S C POMPEI IZVORUL SRL


S C POMPEI IZVORUL SRL

Data: 11.05.2022
Dosar: 909/115/2017

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC POMPEI IZVORUL SRL, anunță vânzarea prin licitatie publică a bunului imobil constând în spațiu comercial în suprafață construită de 51 mp, situat Anina, str. Vânătorilor, nr. 2, ap. IV, jud. Caraș-Severin, cu preț de pornire de 20.000 lei, fără TVA. Prima licitație va avea loc în data de 20.05.2022, ora 13:00. În caz de nevalorificare a bunului, licitația va fi reluată în 27.05.2022, 06.06.2022 și 10.06.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Participantii trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, cu cel putin o zi inaintea licitatiei. Pretul caietelor de sarcini + a regulamentelor de vanzare: 200 lei + TVA. Garantia precum si contravaloarea caietelor de sarcini + a regulamentelor de vanzare vor fi achitate in contul unic de lichidare al societatii, ce poate fi pus la dispozitia celor interesati, la cerere. Informații la tel. 0356/466.445.