SC POMPEI IZVORUL SRL


SC POMPEI IZVORUL SRL

Data: 17.05.2023
Dosar: 909/115/2017

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC POMPEI IZVORUL SRL, anunță vânzarea prin licitatie publică a:

– bunului imobil constând în spațiu comercial în suprafață construită de 51 mp, situat Anina, str. Vânătorilor, nr. 2, ap. IV, jud. Caraș-Severin, cu preț de pornire de 17.000 lei, fără TVA.

– bunului mobil reprezentat de autoturism marca Skoda, model Octavia, an fabricație 2008, cu preț de pornire de 6.292 lei + TVA.

Atât în cazul bunului mobil, cât și în cazul bunului imobil, prima licitație va avea loc în data de 23.05.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis.

În cazul bunurilor nevalorificate, licitația va fi reluată în 30.05.2023 și 06.06.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș.

Participanții trebuie sa achite o garantie de 10% din valoarea bunurilor scoase la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației. În cazul bunului imobil, se vor achiziționa caiete de sarcini + regulamente de vânzare, la prețul de 200 lei + TVA. Garanția de participare precum și contravaloarea caietelor de sarcini + a regulamentelor de vânzare (în cazul bunului imobil) vor fi achitate în contul unic de lichidare al societății, ce poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații suplimentare la tel. 0356/466.445.