SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL


SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL

Data: 11.07.2023
Dosar: 9400/30/2015

Licitatie:

M.B.S. Insolv Consult SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC S.M.D. MEAT COMPANY SRL- in faliment, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil situat in Mun. Timisoara, str. Grigore Alexandrescu, jud. Timis la pretul de 1.388,000 lei reprezentand 50% din valoarea de vanzare fortata. Licitatiile vor avea loc in 18.07.2023 si 25.07.2023, ora 09:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timis. Pas de licitatie 5.000 de lei. Ofertantii trebuie sa achite in contul bancar pus la dispozitie, la cerere, o garantie de 10% din valoarea bunului scos la licitatie, avand obligatia de a trasmite cererea de inscriere la licitatie impreuna cu dovada depunerii garantiei catre lichidator, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a participa la licitatie. Informatii la tel. 0356466445, 0784292287.

Nota de informare:

  • 150 mp din cladire sunt construiti pe parcela de teren vecina;
  • Asupra imobilului este notata masura sechestrului asigurator penal.