Care este termenul de prescripție a executării silite demarate în baza unei hotărâri prin care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere conform art. 169 din Legea 85/2014 (sau art. 138 din Legea 85/2006), dacă pasivul debitorului este alcătuit și din creanțe fiscale?

 

Prin Decizia nr. 50/2023, Î.C.C.J. a admis sesizarea formulată de Tribunalul Mureş – Secția civilă, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile şi, în consecință, a stabilit că:

„ În interpretarea dispoziţiilor art. 138 alin. (1) şi art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 220 alin. (10) și art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislației privind insolvența, în pasivul debitorului insolvent fiind cuprinse şi creanțe fiscale, termenul de prescripție a executării silite este cel de 3 ani prevăzut de Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

Consultatie gratuita 15min

Consultarea avocatului prin e-mail, telefon sau orice altă cale de comunicare nu va reprezenta niciun angajament din partea noastră și nu vom furniza OPINII LEGALE detaliate în timpul conversațiilor.

Avocat Elena Magdalena SCHIOPESCU BUDACA

Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 7, ap. 4/A/I, TIMISOARA, 300085

e-mail: office@lichidari-judiciare.ro


TELEFON: 0356/466.445, FAX.0356/466.446
MOBIL:
0761393505 | 0784292286 | 0784292287 | 0745302680